นายทุนต่างชาติ นึกว่าเสือกระดาษ เลยลองของ..

นึกว่า เสือกระดาษ 
เลยลองของ.. นายโฉว่ เฉีย นายทุนต่างชาติ สั่งเดินเครื่องหลอมยางรีไซเคิล ทั้งที่มีคำสั่งระงับการผลิดไปเมื่อวันก่อน ชาวบ้านสุดเอื้อมระอา โทรร้องเรียนกลางดึก เนื่องจากกลิ่นยางที่เหม็นอย่างรุนแรง สุดท้ายจนด้วยหลักฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแบบ "ฟ้าแลบ" 

TB TB
Visitors: 18,766