ปัญหาข้ามปี เทศบาลตำบลนาดี รถ(ดับเพลิงมี)แต่ใช้การไม่ได้

 ปัญหาข้ามปี เทศบาลตำบลนาดี รถ(ดับเพลิงมี)แต่ใช้การไม่ได้ชาวบ้านทวงถามทำไมไม่ซ่อม..คำตอบมี..รอ งบ..
รอการตรวจสอบชาวบ้านนอนขวัญผวากันต่อไป 

TB TB
Visitors: 18,767