นิทานชายแบกถังน้ำ

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่า....

เพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร ถังน้ำใบหนึ่ง

มีรอยแตก ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ

และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง

แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากลำธารกลับสู่บ้าน

จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว

.........

หลังจากเวลา 2 ปี ที่ถังน้ำที่มีรอยแตก

มองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่น

วันหนึ่งที่ข้างลำธาร มันได้พูดกับคนตักน้ำว่า

'ข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตก

ที่ด้านข้างของตัวข้า ทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมา

ตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน'

คนตักน้ำตอบว่า

'เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบาน

อยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า

แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่ง

เพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่

ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้

ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า

และทุกวันที่เราเดินกลับ ...

เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น

.........

เป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้

สวยๆ เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว

ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว ...

เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้

Visitors: 18,766