คดีชนหนุ่ม21ขาขาด นัดไกล่เกลี่ย

คดีชนขาขาด นัดไกล่เกลี่ย


วันที่20 กรกฎาคม 2560 พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ ผกก.สภ.กระทุ่มแบน นัดผู้เสียหายและคู่กรณี ชนขาขาด เหตุเกิด บริเวณ โรงพยาบาล กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้ชี้แนวทางในการที่ทั้งสองฝ่าย จะดำเนินไปโดยทั้งนี้ ทางท่านผู้กำกับได้ให้แนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง หรือการแสดงความรับผิดชอบ ของตนอย่างเต็มที่ และอยากให้มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน 
เนื่องจากคู่กรณี เป็นคนที่มีบุคลิก ที่พูดน้อยใช้ให้ปรับเปลี่ยนเป็นคนพูดให้มากขึ้น ปรึกษากับคู่กรณีให้มากขึ้น เชื่อว่าการได้พูดคุยกันจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี ควรมีการพูดคุยตกลงไกล่เกลี่ย และเยียวยาปรอบใจกัน พ.ต.อ.วิเชียร ได้ให้ข้อคิดกับทางคู่กรณี ควรเอาใจใส่ดูแล หรือขอโทษผู้เสียหายบ้าง และการมีกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข....จากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างนั่งปรึกษา หาทางออกที่ดีร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพที่ดูเหมือนทุกฝ่ายเริ่มที่จะมีการรับฟังเหตุผลร่วมกัน ในด้านการเจรจาวันนี้ ทาง พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ยังเปิดโอกาสให้นัดเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อความปรองดองของทุกฝ่าย

**เพจพิราบข่าว เดินหน้าหาความจริง ความถูกต้องโดยเน้นความเป็นกลาง และเชื่อว่า การยอมรับฟังด้วยเหตุผล จะนำมาซึ่งข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน ** พิราบข่าว
 
 
Visitors: 18,767