ออมสินมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ10กองทุนในโครงการศูนย์บริการเครื่องมือหนักประชารัฐอ้อมน้อย

         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวม 10 กองทุน ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก นางสาวดวงเดือน ธรรมจง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระทุ่มแบน ในโอกาสที่ทั้ง 10 กองทุน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์บริการเครื่องมือหนักประชารัฐในโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

           

Visitors: 18,766