การอบลมนักข่าวสายพันธุ์ใหม่

การอบลมนักข่าวสายพันธุ์ใหม่ "หัวใจจิตอาสา"

 

                     

           

              

ช่วงบ่ายข่าวสเหมือนจริง ภาคสนามวันนี้โดยมี นรต. ฝึกหัด สภ.กระทุ่มแบนเข้าสมทบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมครับ

สื่อ จรรยาบรรณ และการทำข่าวภาคปฏิบัติ ถ่ายภาพและเขียนข่าว ส่งข่าว 

                    

 

                 

   

   

Visitors: 18,766