คำสั่งให้พระพรหมสุธี ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า คำสั่งให้พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)เป็นเรื่องจริง โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ในมาตรา 15(4) ความว่า กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (1)มรณภาพ (2)พ้นจากความเป็นพระภิกษุ (3)ลาออก และ(4) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67 ล้านบาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาเถรสมาคม(มส.) และคณะสงฆ์โดยรวม รวมถึงไม่ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมอีกต่อไป
    
 “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เห็นว่าทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งรายงานถึงความผิดปกติของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) จำนวน 67 ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน ฉบับ โดยฉบับสุดท้าย คือ วันที่ มกราคม 2558 ซึ่งสตง.ได้มารายงานทางลับโดยตรงกับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งผมก็อยู่ด้วยในเหตุการณ์ดังกล่าว และเนื่องจากเป็นเรื่องลับที่สตง.มารายงานต่อหลวงพ่อ ผมก็ต้องออกมาจากห้องของท่านด้วย ดังนั้น เรื่องการปลดพระพรหมสุธี จึงมีสาเหตุหลักมาจากตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67 ล้านบาทของสตง.ผอ.พศ.กล่าว
    
นายพนม กล่าวอีกว่า ขั้นตอนจากนี้ไป จะต้องมีการเสนอพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการมส.รูปใหม่ขึ้นมาแทนพระพรหมสุธี เนื่องจากเป็นการปลด ไม่ได้เป็นการพักตำแหน่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในส่วนตำแหน่งของเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเจ้าคณะภาค 12นั้น  ยังคงอยู่ ซึ่งทั้ง ตำแหน่ง เป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น ได้แก่ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลางว่า จะมีการพิจารณาอย่างไรต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก
15 มกราคม 2558

http://www.alittlebuddha.com/News%202015/January%202015/019%20January%202015.html

Visitors: 18,766