สพานลอยอ้อมน้อย

สพานลอยอ้อมน้อย

แก้ใขแล้วครับ

 27 พฤษภาคม 2559

สื่อมวลชนทุกท่าน เราท่านล้วน ร่วมมือกัน สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม พื้นที่ใดเดือดร้อน เราเร่งช่วยเหลือสอดสอง ทำเรื่องชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้ สะพานลอย จุดอ้อมน้อย ได้รับการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ เพื่อนๆนักข่าวทุกท่านมา ณ ที่นี้
บก.แทน

 

 

 

14 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งให้ทราบ.

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา หน่วยงานแขวงการทาง ติดต่อมาเพื่อชี้แจงการดำเนินการ แก้ไขจุดเดือดร้อน ของประชาชน ตามที่ นสพ.สื่อประชานิวส์ได้ลงตีพิมพ์ไป ทางสนง.สื่อประชานิวส์ ยินดีรับคำชี้แจง และพร้อมลงข่าวการดำเนินการแก้ไขจุดดังกล่าวให้ตามประสงค์ และในโอกาสเดียวกัน ยังเพิ่มเติมจุดแก้ไขใหม่ให้ทราบ (เรื่องป้ายบอกทาง กีดขวางทางเท้า) ทางแขวงการทางรับเรื่องและจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ต่อไป
บก.แทน

หนังสือพิมพ์ สื่อประชานิวส์ ตะเวนข่าวภาค7

 

Visitors: 18,767