ครั้งที่ 8 ปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ครั้งที่ 8 ปี 2559

 

สมาชิกกลุ่มข่าวที่เข้าร่วมประชุม ก่อนวันจัดงาน

ภาพความภูมิใจที่เห็นเด็กๆมีความสุขจากของที่ใด้รับ

 

 

 

 

 

#
Visitors: 18,766