ครั้งที่ 7 ปี 2558

ภาพกิจกรรมวันเด็ก  ครั้งที่ึ 7 ปี 2558 ณ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา จ.ประจวบ

 

Visitors: 18,766