ครั้งที่ 6 ปี 2557

ภาพกิจกรรมวันเด็กครั้งที่ 6 ปี 2557 ณ. โรงเรียนบ้านขนุนคลี่ ทองผาภูมิ

Visitors: 18,766