กิจกรรมวันเด็ก


  • ภาพกิจกรรมวันเด็กครั้งที่ 6 ปี 2557 ณ. โรงเรียนบ้านขนุนคลี่ ทองผาภูมิ

  • ภาพกิจกรรมวันเด็ก ครั้งที่ึ 7 ปี 2558 ณ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา จ.ประจวบ

  • ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ครั้งที่ 8 ปี 2559 สมาชิกกลุ่มข่าวที่เข้าร่วมประชุม ก่อนวันจัดงาน ภาพความภูมิใจที่เห็นเด็กๆมีความสุขจากของที่ใด้รับ

  • 13137.jpg
    กิจกรรมวันเด็กครั้งที่ 9 ปี 2560 ณ.โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

  • ช่าง ถนัด อุปรี สกลนคร โครงการทำดีเพื่อพ่อ

Visitors: 18,766